Postup prací
Příprava a realizace stavby
 
1)  Zadání stavby - požadavky klienta; následuje konzultace s architektem či projektantem.
 
2)  Provozní studií se vyjasní celkový záměr stavby a navrhne se postup prací (velikost a dispozice domu, konstrukční a technologické provedení, termíny a rozsah investice).
 
3)  Souběžně se provede prohlídka a zaměření stávajícího stavu pozemku či stavby (v případě rekonstrukce); zjištění regulačních podmínek v místě stavby a předběžných stanovisek úřadů
 
4)  Přípravné práce pokračují zhotovením projektu stavby (schválený rozsah, cena a termíny) a projednáním stavebního záměru na stavebních úřadech (zajištění souhlasů a povolení).
 
5)  Následuje vlastní realizace stavby (včetně změn v jejím průběhu) a po jejím dokončení uvedení hotové stavby do užívání. V případě odpovědného stavebního dozoru je možné kombinovat realizaci stavby svépomocí a dodavatelsky.