> Inženýrská činnost
Projednání projektu
  •     Zjištění podkladů - územní plán; správci sítí (voda, kanalizace, elektro, plyn, tel.)
  •     Zajištění stanovisek a rozhodnutí; územně plánovací informace
  •     Projednání na stavebních úřadech   
  •     Územní souhlas / rozhodnutí
  •     Ohlášení stavby
  •     Stavební povolení   
  •     Spolupráce při provádění stavby
  •     Kolaudační souhlas s užíváním stavby