> Projekty staveb
Projekt novostavby / rekonstrukce
 
Vypracování projektové dokumentace pro rozhodnutí, ohlášení nebo povolení: 

    > Architektonické řešení (prostorové, provozní a technicko-estetické)
    > Stavební a konstrukční část (statika)
    > Zásobení vodou a kanalizace (vnitřní rozvody, přípojky, jímky)
    > Vytápění a větrání (zdroj tepla, topný a větrací systém)
    > Elektroinstalace
    > Požárně bezpečnostní řešení
 
Projekt doplněný výkazem materiálu, prací a detaily konstrukcí je určený pro zhotovení stavby.