Řadové rodinné domy
ricany1thumb.jpg

 
Místo stavby: Říčany, Praha - východ
Realizace: 2008
Projektová dokumentace, Inženýrská činnost
 

Zadáním bylo upravit stávající projekt na svažitém pozemku v blízkosti frekventované komunikace.
Navrhli a realizovali jsme efektivnější dispoziční a stavebně-technické řešení.