Bytové a rodinné domy
hd-let.jpg
 
 
 
Místo stavby: Jihlava, Hruškové Dvory
Projekt: 2001, 2004
Urbanistická studie, Projektová dokumentace ÚR, Inž. činnost
 
 

Cílem projektu bylo navrhnout funkční a prostorovou regulaci nové obytné zástavby.

Jedná se o rozvojovou lokalitu o rozloze cca 13 ha nacházející se na severovýchodním okraji města Jihlavy. Území se rozkládá na jižních svazích nad údolím řeky Jihlavy, v těsném kontaktu s přírodou - přímo tak vybízí k procházkám i sportovnímu vyžití. Dopravní obslužnost zajišťuje pravidelná linka MHD a přilehlé cyklostezky.

V jižní části obytného souboru jsou navrženy bytové domy se 188 b.j. s vlastním centrem a v severní části cca 100 rodinných domů. V západní části území je navrženo cca 20 malých RD.

Od roku 2003 probíhá v několika etapách výstavba bytových domů - http://www.czstavhold.cz/projekty/h_dvory.php