Hvězdárna
hvezd.jpg
 
 
Lokalita: Vysoká u Jihlavy
Projekt: 2006
Design - návrh stavby, Technicko-ekonomická analýza
 
 

Cílem bylo vyhodnotit lokalitu vhodnou pro umístění nové hvězdárny. Dokumentace bude sloužit pro další práce na přípravě realizace výstavby hvězdárny.

Navrhujeme výstavbu hvězdárny jako významný orientační bod v příměstské krajině. Stavbu, která jasně demonstruje svůj společenský účel – vědecký, poznávací a naučný. 

Přízemní část objektu bude částečně zapuštěná do terénu – vytvořením umělého zelného valu.
Vrchní část – pozorovací terasa je volně přístupná po venkovních rampách a slouží pro pořádání pozorovacích akcí. Ve středu terasy je umístěna pozorovací věž s kupolí.
Objekt obsahuje přednáškový sál s kapacitou 50 osob, prostory pro pozorovatele a badatele, technické a sociální zázemí.