Dopravní a urbanistické řešení centra města Zlína
ylin.jpg
 
 
Město Zlín - veřejná urbanistická soutěž
Lokalita: Zlín, centrum
Projekt: 2005 - odměna
 

 

Cílem soutěže bylo realisticky řešit dopravní potřeby území a integrovat unikátní Baťův výrobní areál do struktury centra města.

Navrhli jsme využít rozsáhlý prostor koridoru železnice pro souběžnou páteřní vozidlovou komunikaci s přímou vazbou na novou obslužnou síť v Baťově areálu. Tímto řešením jsme uvolnili prostor pro urbanistické dotvoření centra a usnadnili nové využití objektů výrobního areálu – "zlínský manhattan".

Jako hlavní orientační bod jsme navrhli centrální veřejný prostor s vodním prvkem – fontánou, umístěný v těžišti původní Baťovy zástavby. Nové centrum je na Náměstí Míru - klíčový veřejný prostor v místech stávajícího podchodu. Na něj navazuje nový městský park, který zdůrazněním pravidelného rastru vytváří prostor pro městský mobiliář i novou zástavbu. V okolí Gahurovy ulice se nachází nové autobusové a vlakové nádraží.